เรื่องของผีกระสือ ผีกระหัง กับภูมิใกล้ตัวที่น่ารู้

ผี อันที่จริงก็คือ อดีตมนุษย์นั่นเอง คำว่า “ผี” มีความหมายกว้างมาก เพราะรวมถึงกายละเอียดในระดับพื้นมนุษย์หลายๆ อย่างเช่น สัมภเวสี ภุมมเทวา ยักษ์ วิทยาธร เป็นต้น

บทความ Articles > ตายแล้วไปไหน Life After Death > มนุสสภูมิ
[ 29 ก.ค. 2554 ] - [ : 17349 ]
   Bookmark and Share  
Share Facebook   
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
ภูมิใกล้ตัวน่ารู้ เรื่องของผีกระสือ ผีกระหัง
 
เรื่องผีผี ภพภูมิใกล้ตัวมนุษย์
 
 ผี อันที่จริงก็คืออดีตมนุษย์นั่นเอง
 
     ภูมิใกล้ตัวน่ารู้ หมายถึง ภูมิของกายละเอียดที่อยู่ซ้อนภพมนุษย์ และเป็นภูมิที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง บางครั้งถึงกับมีความเกี่ยวกันในเรื่องของความเชื่ออย่างแน่นแฟ้นทีเดียว การเรียนรู้ “ภูมิใกล้ตัวที่น่ารู้จัก” ในบทนี้ อาจจะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าภูมิใกล้ตัวนั้นมีอะไรบ้าง เรามีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรกับกายละเอียดที่ซ้อนภูมิกับเรา การที่บางท่านยึดมั่นเป็นที่พึ่งนั้นมีคุณหรือโทษอย่างไร เราจะได้มาศึกษากันดังต่อไปนี้
 
ภูติ ผี ปีศาจ
 
     วันนี้เรามาศึกษาเรื่องผี ผี กัน เพราะผี ก็คืออดีตมนุษย์ มีภพภูมิอยู่ใกล้เคียง กับมนุษย์มาก แต่เป็นภพซ้อนภพ เรามักจะได้ยินคำว่า “ภูต ผี ปีศาจ” กันมาตั้งแต่ โบร่ำโบราณ จนทำให้เข้าใจว่าเป็นคำๆ เดียวกัน แต่จริงๆ แล้วมันคนละอย่างกัน คือต้นเดียวกัน แต่ว่า คนละกิ่งคนละแขนง ภูตอย่างหนึ่ง ผีอย่างหนึ่ง ปีศาจอย่างหนึ่ง มีหน้าตาพฤติกรรม และความสามารถ แตกต่างกัน
  
     นี่แสดงว่าบรรพบุรุษของเราท่านไม่ใช่งมงาย แต่ท่านมีดวงปัญญา ที่สว่างไสวมากแต่คนในยุคนี้ไม่รู้ความหมายของคำที่ท่านพูดทิ้งเอาไว้ บางคนไปเหมาเอาเองว่า ภูต ผี ปีศาจ นาค ยักษ์ คนธรรพ์ ครุฑ ไม่มีจริงเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นบ้าง หรือปลอมปนกันขึ้นมาบ้าง ซึ่งจริงๆ แล้วสิ่งเหล่านี้มีจริง และได้มีกล่าวไว้มากมายในพระไตรปิฏก จริงๆ แล้วเมื่อเรายังไม่ได้พิสูจน์ หรือพิสูจน์ไม่ได้เพราะทำไม่จริงหรือไม่ถูกหลักวิชชา ไม่ควรไปสรุปอย่างนั้น เพราะเรื่องเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ แต่ต้องพิสูจน์ แบบพุทธวิธี และทุกคนในโลกสามารถพิสูจน์ได้ ยกเว้นบุคคล ๒ ประเภท คือ คนตาย และคนบ้า ปัญญาอ่อน เพราะเขาสูญเสียระบบประสาทการเรียนรู้ แต่ถ้าคนดีๆ สามารถพิสูจน์ได้ทุกคน ไม่จำกัดกาลเวลา แค่ทำให้ถูกหลักวิชชา อย่างจริงจังก็ทำได้ทั้งนั้น
 
ผี ก็คืออดีตมนุย์นั่นเอง
 
ภูตอย่างหนึ่ง ผีอย่างหนึ่ง ปีศาจอย่างหนึ่ง มีหน้าตาพฤติกรรม และความสามารถแตกต่างกัน
 
     ผี อันที่จริงก็คือ อดีตมนุษย์นั่นเอง คำว่า “ผี” มีความหมายกว้างมาก เพราะรวมถึงกายละเอียดในระดับพื้นมนุษย์หลายๆ อย่างเช่น สัมภเวสี ภุมมเทวา ยักษ์ วิทยาธร เป็นต้น
 
     เราควรมาศึกษาทำความรู้จักกับเพื่อน อดีตมนุษย์บ้าง เราจะได้รู้ว่าความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไร ทำไมเขาต้องไปอยู่อย่างนั้น ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียว
 
     ผีกระสือ คือ ภูต ชนิดหนึ่ง วิบากกรรม ที่ทำให้เป็นภูต ตอนเป็นมนุษย์ หากินมิชอบ คือ หลอกลวงต้มตุ๋นเพื่อนมนุษย์ เช่น นำของปลอมมาหลอกขาย เป็นของจริง หรือของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือ ชายก็ตาม ตายแล้วก็จะไปเป็นเปรตก่อน มีความหิวโหยมาก ชอบกินมูตรคูถ ของบูด ของเน่า เพราะวิบากกรรมมีพฤติกรรมสกปรก โลภอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่น ในทางมิชอบ พ้นสภาพจากเปรต หากกรรมยังไม่หมดก็จะมาเกิดเป็น ภูต จะกินได้เฉพาะของสกปรก ของคาว ของเน่าเหม็น โดยจะเข้ามาสิงคนที่มีวิบากกรรมเหมือนที่ตัวเองเคยทำตอนเป็นมนุษย์ คือไม่ใช่จะเข้าสิงใครก็ได้ จะเข้าสิงได้เฉพาะบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ คือมีวิบากกรรมอย่างเดียวกัน มันถึงจะดูดไปหากันได้ ภูตมีลักษณะรูปร่างคล้ายๆ ผี แต่มีฤทธิ์มากกว่า คือสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ได้ แต่ ผีแปลงกายไม่ได้ ภูตบางตนแปลงได้มาก บางตนแปลงได้น้อย บางภูตแปลงเป็นงูได้ เป็นต้น
 

คำว่า ผี มีความหมายกว้างมาก

 
คำว่า “ผี” มีความหมายกว้างมาก เพราะรวมถึงกายละเอียดในระดับพื้นมนุษย์หลายๆ อย่างเช่น สัมภเวสี ภุมมเทวา ยักษ์ วิทยาธร เป็นต้น
 
      ภูตจะมีชีวิต สิงมนุษย์อยู่เหมือนกาฝาก ที่ติดตามต้นไม้ต่างๆ ยิ่งอยู่นานไปก็จะยึดทั้งร่างกาย และ จิตใจของมนุษย์นั้น เหมือนกาฝากที่ขยายขึ้นคลุมต้นไม้ พวกนี้ชอบที่มืดไม่ชอบแสดงสว่าง แต่ไม่มีหัว และ ไส้ตามที่เข้าใจถอดจิต เจ้าของร่างออกขณะเจ้าของร่างนอนหลับ เมื่อถอดไปแล้วเจ้าของร่างก็ไปไหนไม่ได้ จะเห็นเป็นดวงไฟสว่างเป็นสีๆ ส่วนใหญ่ก็จะมี สีเหลือง สีแดง สีเขียว สีส้ม ลอยขึ้นๆ ลงๆ เพื่อหาอาหาร ดวงนั้นคือดวงจิตของมนุษย์ที่มีวิบากกรรม แล้วถูกบังคับให้ออกมา โดยภูตจะหุ้มดวงจิตนั้นไว้ ซึ่งมนุษย์จะเห็นแค่เพียงดวงลอยไปเท่านั้น แต่มองไม่เห็นตัวภูต กระสือชอบกินของสกปรก ของคาว ของเหม็นเน่า เวลากินก็ต้องแปลงร่างเป็นภูตก่อน มีรูปร่างคล้ายๆ คน ผอมๆ ดำๆ น่าเกลียด ไม่นุ่งผ้า แต่คนจะมองเห็นแค่ดวง แต่ตัวก็จะแปลงพรึบ ขึ้นมาเลย มันจะเป็นกึ่งหยาบ กึ่งละเอียด แล้วก็กินของเน่าสกปรก ด้วยความเอร็ดอร่อย เพราะวิบากกรรมบังคับ กินเสร็จแล้วมาเช็ดปากกับเสื้อผ้าที่ชาวบ้านตากทิ้งไว้ค้างคืนแล้วทิ้งร่องรอยสกปรกไว้ มีความเชื่อว่า ถ้าเอาผ้าที่ผีกระสือเช็ดปากไปฟาดที่บันไดจะทำให้ คนที่เป็นกระสือเกิดปากบวมบ้าง หรือ เอาผ้าไปต้มให้ปวดแสบปวดร้อนบ้าง นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เสริมแต่งกันไป
 
กระสือและกระหังตามจินตนาการทั่วๆไป
 
  ผีกระสือ มีทั้งหญิงและชาย ผีกระหังก็ไม่มีกระด้งเป็นปีก หรือมีหางเป็นสากตำข้าว อย่างที่สมมุติกันขึ้นมา
 
     ผีกระสือ มีทั้ง หญิง และ ชาย ชื่อนั้นก็แล้วแต่มนุษย์จะสมมุติเรียก เช่น ผู้หญิงก็ เรียกว่า ผีกระสือ ผู้ชายก็เรียกว่า ผีกระหัง แต่ผีกระหังไม่มีกระด้งเป็นปีก หรือ มีหางเป็นสากตำข้าว อันนี้มนุษย์สมมุติกันขึ้นมาจะมีการสืบทอดจากร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่ง เมื่อวิบากกรรมนั้นยังไม่หมด และมีหลากหลายวิธี โดยผู้ที่จะมารับสืบทอดต้องมีกรรมชนิดเดียวกัน ถ้าไม่มีผู้มีกรรมแบบเดียวกัน ภูตก็ต้องตายไปพร้อมกับร่างที่สิงนั้นคล้ายต้นกาฝากตายพร้อมกับต้นไม้ที่เกาะอยู่ แล้วไปเกิดเป็นอย่างอื่นตามวิบากกรรมต่อเหมือนตายจากเปรตมาเป็น ภูต ตายจาก ภูต ก็ไปเป็นอะไรต่ออะไรตามวิบากกรรมที่ทำมา ในตอนต่อไปเราจะได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผีปอบที่เป็นที่สนใจของใครหลายคน เราจะได้ทราบว่าแท้จริงแล้วผีปอบนั่นคืออะไรกัน
 
โปรดติดตามตอนต่อไป
 
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข้อคิด รอบตัว
รายการธรรมะข้อคิดรอบตัว โดย พระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ได้จับมุมมองแง่คิดข้อคิดดีๆ และวิเคราะห์เจาะลึกด้วยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้า
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผีกระสือ ผีกระหัง กับภูมิใกล้ตัวที่น่ารู้
 
 

     
Tag : เปรต  วิดีโอ  พระพุทธเจ้า  ปัญญาอ่อน  ปัญญา  ธรรมะ  ตายแล้วไปไหน  ข้อคิดรอบตัว  ข้อคิด  

พิมพ์บทความนี้


<< ก่อนหน้า
7 วันหลังความตายเป็นอย่างไร ตำนานผีปอบ กำเนิดความเชื่อการนับถือผี
ถัดไป >>

   

Bookmark and Share   

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป