ตายแล้วไปไหน Life After Death

    ความจริงของชีวิต คนเราเกิดมาทำไม ? ตายแล้วไปไหน ? นรก-สวรรค์ มีจริงหรือ ? ทำไมชีวิตในปัจจุบันถึงได้สุขหรือทุกข์...เพราะทำบุญหรือกรรมอะไรมาในอดีต ?

    บทความ Articles > ตายแล้วไปไหน Life After Death

   Share Facebook   

   มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือ ตอนที่ 2 - อ่าน 18264 ครั้ง
มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือ  ตอนที่ 2มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือ ภาพมนุษย์ต่างดาวต่างๆ ภาพมุนษย์ต่างดาวมากมาย คุณจะได้ข้อมูลที่ไม่เหมือนใคร แปลกใหม่ที่นี่ที่เดียว !!...
   มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือ รวมคลิปภาพมนุษย์ต่างดาว - อ่าน 18266 ครั้ง
มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือ รวมคลิปภาพมนุษย์ต่างดาวมาศึกษาความจริงว่า มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือ!! ภาพ คลิป ข่าว มุนษย์ต่างดาวมากมาย คุณจะได้ข้อมูลที่ไม่เหมือนใคร Update !!...
   มนุษย์มาจากไหน เหตุใดจึงเรียกว่ามนุษย์ - อ่าน 18269 ครั้ง
มนุษย์มาจากไหน เหตุใดจึงเรียกว่ามนุษย์การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน 31 ภูมินั้น หากเราจะเปรียบเทียบสัตว์ที่อยู่ในภูมิอื่นๆ กับภูมิมนุษย์แล้ว จะพบว่า สัตว์ที่เกิดในภูมิมนุษย์นั้นมีจำนวนน้อยมาก...
   กุมารทอง ผลเสียจากการเลี้ยงกุมารทอง - อ่าน 18294 ครั้ง
กุมารทอง ผลเสียจากการเลี้ยงกุมารทองหลังจากที่เราได้ปลดปล่อยกุมารทองไปแล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปล่อยกุมารทองไปแล้ว ก็ให้สังเกตดูว่า ไม่ได้ยินเสียเดิน เสียงวิ่งเล่นของเขา หรือเสียงที่เขามากระซิบข้างหู...
   กุมารทอง เลี้ยงกุมารทองเพื่ออะไร - อ่าน 18277 ครั้ง
กุมารทอง เลี้ยงกุมารทองเพื่ออะไรกุมารทอง ไม่ใช่เป็นการเล่าเรื่องผี และไม่ใช่เป็นการเล่าวรรณกรรมเรื่องขุนช้าง ขุนแผน แต่เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมที่นำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ ที่เป็นไปตามการกระทำของตน...
   นางไม้ นางกวัก นางตะเคียน - อ่าน 18259 ครั้ง
นางไม้ นางกวัก นางตะเคียนนางกวักมีคนสงสัยว่า กุมารีทองเมื่อโตขึ้นจะเป็นนางกวักหรือไม่ นางกวักมีทั้งจริงและไม่จริง เราจะมาพูดถึงเฉพาะที่มีจริง คือ อาจารย์วิทยาธรจะเอามนต์ผูกกับภุมมเทวา ที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับ สิงๆ ทรงๆ ไสยเวท...
   เรื่องผีๆ ผีบ้านผีเรือน ผีถ้วยแก้ว - อ่าน 18266 ครั้ง
เรื่องผีๆ ผีบ้านผีเรือน ผีถ้วยแก้วผีบ้าน ผีเรือนก็เป็นภุมมเทวาประเภทหนึ่ง แต่ว่าชั้นล่าง ท่านไม่ได้อยู่ที่ตี่จู๋เอี๊ยะและศาลพระภูมิ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นเพียงแค่เชื่อมถึงท่านเท่านั้น เพราะภพภูมิเขาอยู่ซ้อนกับมนุษย์ บางทีเขาก็นั่งหรือนอนอยู่กับเรา...
   ตำนานผีปอบ กำเนิดความเชื่อการนับถือผี - อ่าน 18260 ครั้ง
ตำนานผีปอบ กำเนิดความเชื่อการนับถือผีผีปอบ คือ ผีสายยักษ์ อยู่ในสายการปกครอง ของท้าวเวสสุวัณ ที่เข้าสิงร่างมนุษย์ ก็เพื่ออาศัยร่างมนุษย์กินอาหาร โดยเฉพาะอาหารดิบๆ หรือ สัตว์เป็นๆ...
   เรื่องของผีกระสือ ผีกระหัง กับภูมิใกล้ตัวที่น่ารู้ - อ่าน 18263 ครั้ง
เรื่องของผีกระสือ ผีกระหัง กับภูมิใกล้ตัวที่น่ารู้ผี อันที่จริงก็คือ อดีตมนุษย์นั่นเอง คำว่า “ผี” มีความหมายกว้างมาก เพราะรวมถึงกายละเอียดในระดับพื้นมนุษย์หลายๆ อย่างเช่น สัมภเวสี ภุมมเทวา ยักษ์ วิทยาธร เป็นต้น...
   7 วันหลังความตายเป็นอย่างไร - อ่าน 18270 ครั้ง
7 วันหลังความตายเป็นอย่างไรจนในวันที่ 7 นับจากวันที่คุณพ่อท่านนี้ได้เสียชีวิตไปแล้ว ด้วยความที่ตัวท่านยังนึกถึงบุญและบาปไม่ออก กายละเอียดของท่านจึงได้แวบกลับไปยังสถานที่ที่ตัวท่านได้เสียชีวิตอีกครั้ง เมื่อคุณพ่อท่านนี้ได้ไปถึงสถานที่ที่ตัวท่านเสียชีวิตแล้ว...