ตายแล้วไปไหน Life After Death

    ความจริงของชีวิต คนเราเกิดมาทำไม ? ตายแล้วไปไหน ? นรก-สวรรค์ มีจริงหรือ ? ทำไมชีวิตในปัจจุบันถึงได้สุขหรือทุกข์...เพราะทำบุญหรือกรรมอะไรมาในอดีต ?

    บทความ Articles > ตายแล้วไปไหน Life After Death

   Share Facebook   

   ทำไมต้องดุสิตบุรี ตอนที่ 2 - อ่าน 18262 ครั้ง
ทำไมต้องดุสิตบุรี ตอนที่ 2ว่า สวรรค์ชั้นดุสิตมีความพิเศษกว่าสวรรค์ชั้นอื่นอยู่หลายประการ หนึ่งในความพิเศษนั้น คือ เป็นที่อยู่ของเหล่าพระบรมโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน อนาคตจำนวนมาก...
   ทำไมต้องดุสิตบุรี ตอนที่ 1 - อ่าน 18269 ครั้ง
ทำไมต้องดุสิตบุรี ตอนที่ 1กิจกรรมของชาวสวรรค์ชั้นนี้ นอกจากจะมีการเที่ยวเล่นเพลิดเพลินอย่างชาวสวรรค์ทั่วไปแล้ว ยังมีความโดดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ มีการสนทนาธรรม ฟังธรรมกันเป็นปกติ เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการดำรงชีวิตในสวรรค์...
   สวรรค์ชั้นยามาที่อยู่ของเทวดาผู้ปราศจากความลำบาก - อ่าน 18270 ครั้ง
สวรรค์ชั้นยามาที่อยู่ของเทวดาผู้ปราศจากความลำบากสวรรค์ชั้นนี้ มีท้าวสุยามาเป็นผู้ปกครอง มีที่ตั้งอยู่ในอากาศ สูงกว่ายอดเขาสิเนรุ ซึ่งเป็นที่อยู่ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 42,000 โยชน์...
   เทวดาทำสิ่งใดในวันพระ - อ่าน 18268 ครั้ง
เทวดาทำสิ่งใดในวันพระตลอดระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันข้างแรมจนถึงข้างขึ้น มนุษย์ที่ประมาทในการดำเนินชีวิต ก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินกับเรื่องที่ไร้สาระ เช่น เล่นอบายมุข ดื่มสุราเมรัยยาเสพติดสิ่งที่ไม่ดี เป็นต้น ส่วนมนุษย์ที่ไม่ประมาท ก็จะหมั่นสั่งสมบุญ สวดมนต์ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา...
   การเลือกคู่และการรับน้องใหม่ที่ดาวดึงส์ - อ่าน 18265 ครั้ง
การเลือกคู่และการรับน้องใหม่ที่ดาวดึงส์ทางมาแห่งการครองเรือนยังมีอีกหลายวิธี เช่น มีเทพธิดา ก. และเทพบุตร ข. ต่างก็มีวิมานของตน เมื่อไปเที่ยวชมสวนก็ดี ไปฟังธรรมที่ธรรมสภาก็ดี เมื่อเจอกันหากมีบุพเพสันนิวาสที่เคยอยู่ร่วมกันมา หรือร่วมบุญสร้างกันมา ก็จะรู้สึกชอบกัน...
   ความงดงามของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ - อ่าน 18278 ครั้ง
ความงดงามของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในท่ามกลางเทพนครนั้น มีเวชยันตปราสาทสูงถึง 1,000 โยชน์ มีความสวยงามสุดพรรณนา ล้วน แล้วประดับด้วยรัตนชาติ 7 ประการ เพราะเป็นที่ประทับของท้าวสักกะจอมเทพ...
   ความรัก ความเป็นอยู่ของเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา - อ่าน 18271 ครั้ง
ความรัก ความเป็นอยู่ของเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาในสวรรค์ชั้นนี้ ก็มีการเสพกามเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่ว่ามีความละเอียดอ่อนกว่า และการบริโภคกามแต่ละชั้นก็แตกต่างกัน...
   สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา - อ่าน 18270 ครั้ง
สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาจากการศึกษาชาดกในพระไตรปิฎกทำให้เราทราบว่า แต่เดิมนั้นภพมนุษย์ติดต่อกับสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ที่เชิงป่าหิมพานต์อันเป็นอุทยานของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ที่มีเหล่าเทพบุตรเทพธิดามากมายหลายจำพวกอาศัยอยู่...
   อนาถใจตายไปเป็น เปรตกอบแกลบ เปรตเล็บเป็นหอกเป็นดาบ - อ่าน 18262 ครั้ง
อนาถใจตายไปเป็น เปรตกอบแกลบ  เปรตเล็บเป็นหอกเป็นดาบเป็นเปรตที่ใช้สองมือกอบเอาแกลบที่มีไฟลุกโชนเกลี่ยลงบนศีรษะของตนเองจนร้อนไปทั้งตัว ทรมานแสนสาหัสเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะตอนเป็นมนุษย์เป็นพ่อที่เลี้ยงชีพด้วยการโกงตาชั่ง...
   ทำบุญใดถึงได้ไปสวรรค์ในแต่ละชั้น - อ่าน 18260 ครั้ง
ทำบุญใดถึงได้ไปสวรรค์ในแต่ละชั้นการกระทำกุศลของมนุษย์นั้นแตกต่างกัน คนที่มีศรัทธาและมีปัญญา มีความเชื่อเรื่องบุญ เรื่องบาป ย่อมสามารถสร้างบุญได้มาก ได้ประณีต ได้ละเอียด และปลื้มปีติในบุญมากกว่าบุคคลที่ทำบุญเพราะทำตามประเพณี หรือทำบุญเพื่อหวังผลบางอย่าง...